widgets

Wat zijn Widgets?
(Engels, letterlijk: dingetje) is de algemene naam voor de elementen waaruit een grafische gebruikersomgeving kan worden opgebouwd. Hier in WP wordt de term widget gebruikt voor kleine applicaties die in de sidebar van de website worden geplaatst.  Deze kleine agendaapplicaties voeren eenvoudige en veelvoorkomende taken uit en geven snel toegang tot veelgevraagde informatie. Een widget is in het kort als volgt samen te vatten: “Een simpel grafisch object of element dat een eenvoudige, eenduidige en vaak veel gebruikte functie vervult en door een gebruiker in- en uitgeschakeld kan worden om een bestaande gebruikersinterface aan te vullen of vorm te geven.” (bron: wikipedia)

Of en welke widgets gebruikt kunnen worden hangt af van het gekozen WP thema.Sommige thema’s hebben meerdere ‘sidebars’ bv in de header, een sidebar bij de pagina, en een of meerdere in het footer gebied….
(Bij een WP site op eigen domein kunnen meer widgets geinstalleerd worden.)
Enkele veel gebruikte:
Aangepast Menu: Biedt de mogelijkheid om in de sidebar een extra navigatie van bijvoorbeeld een specifiek deel van de site te plaatsen.
Afbeelding: toont een afbeelding in de sidebar
Facebook: link  en like naar Facebook pagina ( like alleen voor facebook pages)
Links: toont links.
Twitter: geeft de twitterberichten weer van een account
Tekst: eenvoudige en snelle manier om op de site een mededeling neer te zetten.
Zoeken: zoekfunctie binnen de site

Tip: Een widgets met de gemaakte instellingen tijdelijk niet gebruiken? sleep die dan naar ‘Gedeactiveerde widgets’ onderaan de widgetspagina. De instellingen worden dan bewaard.